Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení

19-10694S
Grantová agentura České republiky (GAČR)
Spolupříjemce
Vávra Jan, PhDr., Ph.D. (KRM)
Lapka Miloslav, doc. PhDr., CSc. (KRM)
1.1.2019
31.12.2021
Externí výzkumný projekt nad 150tis.