Příprava IF Q1- Q2 publikace ba téma socio-ekonomické dopady eroze půdy a fenomén Dust Bowl

RVO202001
Interní grantová soutěž EF (IGS)
Lapka Miloslav, doc. PhDr., CSc. (KRM)
Interní výzkumný projekt
48 400 Kč