Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice

Kontakt MEB061008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
JU v ČB
Příjemce
Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing. (KEN)
Bednářová Dagmar, Ing., CSc. (KŘE), Pražáková Jaroslava, Ing., Ph.D. (KUF)
1.1.2010
31.12.2011
Externí výzkumný projekt malého rozsahu (do 150tis.)
72000