Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice

Aktion č. 57p1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
JU v ČB
Příjemce
Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing. (KEN)
Bednářová Dagmar, Ing., CSc. (KŘE), Pražáková Jaroslava, Ing., Ph.D. (KUF)
1.1.2010
31.12.2011
Projekty spolupráce a mobility
72000