Possible influences of EU agricultural financing on production efficiency and technological development of agriculture in CR and Hungary for 2007-2008

Kontakt MEB040709
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
JU v ČB
Příjemce
Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE)
1.1.2007
31.12.2008
Externí výzkumný projekt malého rozsahu (do 150tis.)