Podání projektu Visegrad - Podnikavost

IGS202004
Interní grantová soutěž EF (IGS)
Maříková Monika, Ing., Ph.D. (KŘE)
Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D. (KŘE), Vrchota Jaroslav, Ing., Ph.D. (KŘE), Vocetková Klára, Mgr. (KMI)
1.1.2020
31.12.2020
Interní výzkumný projekt
41 000 Kč