Optimalizace transportních toků s ohledem na ekonomickou náročnost

IGS06C2
Interní grantová soutěž EF (IGS)
JU v ČB
Příjemce
Chládek Petr, Mgr., Ph.D. (KMI)
1.4.2017
31.3.2018
Interní výzkumný projekt
51000