Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin

19-04412S
Grantová agentura České republiky (GAČR)
UK v Praze
Spolupříjemce
Mrkvička Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. (KMI)
Berková Ilona, Ing. (KMI)
1.1.2019
31.12.2021
Externí výzkumný projekt nad 150tis.