Nové metody pro Funkcionální ANOVu a její aplikace v ekonomických disciplínách

IGS04B1
Interní grantová soutěž EF (IGS)
JU v ČB
Příjemce
Mrkvička Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. (KMI), Roskovec Tomáš, Mgr., Ph.D. (KMI)
1.4.2017
31.3.2019
Interní výzkumný projekt
244000