Náhodné procházky a náhodná pole v modelech statistické fyziky

GAČR P201/11/1558
Grantová agentura České republiky (GAČR)
JU v ČB
Příjemce
1.1.2011
31.12.2014
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
1194000