Multidisciplinární pojetí společenské odpovědnosti a její vnímání ve vazbě na tvorbu a čerpání veřejných zdrojů

IGS17A1
Interní grantová soutěž EF (IGS)
JU v ČB
Příjemce
Alina Jiří, Ing., Ph.D. (KEN)
Petrách Filip, Ing., Ph.D. (KEN), Faltová Leitmanová Ivana, doc. Ing., CSc. (KEN)
1.4.2017
31.3.2019
Interní výzkumný projekt
276000