Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy

NAZV QH 82162
Ministerstvo zemědělství (MZe)
ČZU v Praze
Spolupříjemce
, Zdeněk Radek, Ing., Ph.D. (KUF)
1.1.2008
31.12.2012
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
1015000