Modely řízení MSP

GA JU 079/2013/S
Grantová agentura Jihočeské univerzity v ČB (GA JU)
JU v ČB
Příjemce
Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE)
Vaněček Drahoš, prof. Ing., CSc. (KŘE), Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing. (KEN), Vrchota Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE), Bednářová Dagmar, Ing., CSc. (KŘE), Kopta Daniel, Ing., Ph.D. (KUF), Pražáková Jaroslava, Ing., Ph.D. (KUF), Novotná Martina, Ing., Ph.D. (KEN), Volek Tomáš, Ing., Ph.D. (KEN), , , ,
1.1.2013
31.12.2015
Interní výzkumný projekt
2860000