Modely analýzy obalu dat v hodnocení efektivnosti produktivity podniků

IGS25B1
Interní grantová soutěž EF (IGS)
Příjemce
Houda Michal, Mgr., Ph.D. (KMI)
Novotná Martina, Ing., Ph.D. (KEN), Volek Tomáš, Ing., Ph.D. (KEN)
1.4.2017
31.3.2019
Interní výzkumný projekt
220000