Mobilita výrobních faktorů na regionální úrovni

GA JU 020/2011/S
Grantová agentura Jihočeské univerzity v ČB (GA JU)
JU v ČB
Příjemce
1.1.2011
31.12.2011
Interní výzkumný projekt
99000