Metody řízení rizika účetních chyb a podvodů pro zvýšení efektivity vnitřního kontrolního systému malých a středních podniků

IGS05C1
Interní grantová soutěž EF (IGS)
JU v ČB
Příjemce
Drábková Zita, Ing., Ph.D., MBA. (KUF)
1.4.2017
31.3.2019
Interní výzkumný projekt
161000