Martingalové aproximace a U-statistiky

GAČR P201/11/P164
Grantová agentura České republiky (GAČR)
JU v ČB
Příjemce
Klicnarová Jana, doc. RNDr., Ph.D. (KMI)
1.1.2011
31.12.2014
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
1028000