Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání

MŠMT 2E06044
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
JU v ČB
Spolupříjemce
Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE)
Holátová Darja, doc. Ing., Ph.D. (KŘE), Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D. (KŘE), Toušek Radek, Ing., Ph.D. (KŘE), Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing. (KEN)
1.1.2006
31.12.2008
Externí výzkumný projekt nad 150tis.