Inovační management a konkurenceschopnost MSP

GA JU 053/2016/S
Grantová agentura Jihočeské univerzity v ČB (GA JU)
JU v ČB
Příjemce
Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE)
Vaněček Drahoš, prof. Ing., CSc. (KŘE), Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing. (KEN), Mrkvička Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. (KMI), Krninská Růžena, doc. Ing., CSc. (KŘE), Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D. (KŘE), Vrchota Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE), Bednářová Dagmar, Ing., CSc. (KŘE), Kopta Daniel, Ing., Ph.D. (KUF), Novotná Martina, Ing., Ph.D. (KEN), Volek Tomáš, Ing., Ph.D. (KEN), , Fuka Jindřich, Ing. (KŘE), Adamová Markéta, Ing. (KŘE), , Soukupová Nikola, Ing. (KUF), Skopec Ondřej, Ing. (KŘE), Uhlíř Ladislav, Ing. (KŘE), Slabová Michaela, Ing. (KŘE)
1.2.2016
31.12.2018
Interní výzkumný projekt
5400000