Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj)

GAČR 402/06/0903
Grantová agentura České republiky (GAČR)
JU v ČB
Příjemce
Faltová Leitmanová Ivana, doc. Ing., CSc. (KEN)
Jílek Milan, doc. Ing., Ph.D. (KUF), Volek Tomáš, Ing., Ph.D. (KEN)
1.1.2006
31.12.2008
Externí výzkumný projekt nad 150tis.