Hodnoceni rizikovosti a výkonnosti podniku

IGS01C1
Interní grantová soutěž EF (IGS)
JU v ČB
Příjemce
Kopta Daniel, Ing., Ph.D. (KUF)
, Lososová Jana, Ing. (KUF)
1.4.2017
31.3.2019
Interní výzkumný projekt
168000