Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji

NAZV QG60042
Ministerstvo zemědělství (MZe)
JU v ČB
Příjemce
Kouřilová Jindřiška, doc. Ing., CSc. (KUF), Kopta Daniel, Ing., Ph.D. (KUF), Svoboda Jaroslav, Ing., Ph.D. (KUF), Lososová Jana, Ing. (KUF), Zdeněk Radek, Ing., Ph.D. (KUF)
1.2.2006
31.12.2009
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
1999000