Faktory vztahu návštěvníků k prostředí atraktivit ve zranitelných oblastech

GAČR P404/12/0334
Grantová agentura České republiky (GAČR)
JU v ČB
Příjemce
Pícha Kamil, doc. Ing., Ph.D., MBA. (KOD)
1.1.2012
31.12.2014
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
1053000