Faktory konvergence produktivity: prostorová analýza

IGS15C2
Interní grantová soutěž EF (IGS)
JU v ČB
Příjemce
Volek Tomáš, Ing., Ph.D. (KEN)
Novotná Martina, Ing., Ph.D. (KEN), Mrkvička Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. (KMI)
1.1.2018
31.12.2018
Interní výzkumný projekt
51000