Environmental Awareness as a Universal European Value

Visegrad 11540386
Mezinárodní visegrádský fond (Visegrad)
Spolupříjemce
Vrchota Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE)
Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE)
1.3.2016
30.6.2016
Externí výzkumný projekt malého rozsahu (do 150tis.)
-