Ekonomický přístup k udržitelnému nakládání s odpady

IGS202005
Interní grantová soutěž EF (IGS)
Novotná Martina, Ing., Ph.D. (KEN)
Faltová Leitmanová Ivana, doc. Ing., CSc. (KEN), Alina Jiří, Ing., Ph.D. (KEN)
1.1.2020
31.12.2021
Interní výzkumný projekt
25 000 Kč