Ekonomické aspekty regenerace brownfields v Jihočeském kraji

GAČR P402/10/P344
Grantová agentura České republiky (GAČR)
JU v ČB
Příjemce
Dvořáková Líšková Zuzana, RNDr., Ph.D. (KRM)
1.1.2010
31.12.2014
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
844000