Dopravní infrastruktura v souvislosti s udržitelným rozvojem

IGS202001
Interní grantová soutěž EF (IGS)
Alina Jiří, Ing., Ph.D. (KEN)
Faltová Leitmanová Ivana, doc. Ing., CSc. (KEN)
1.1.2020
31.12.2021
Interní výzkumný projekt
20 000 Kč