Dopady homeworkingu do nákladů MSP

IGS24B1
Interní grantová soutěž EF (IGS)
JU v ČB
Příjemce
Vrchota Jaroslav, Ing., Ph.D. (KŘE)
, Vlčková Miroslava, Ing., Ph.D. (KUF)
1.4.2017
31.3.2019
Interní výzkumný projekt
252000