Aspects and prerequisites of sustainable development of regions in the context of business opportunities

IGS10A1
Interní grantová soutěž EF (IGS)
JU v ČB
Příjemce
Pícha Kamil, doc. Ing., Ph.D., MBA. (KOD)
Doležalová Hana, doc. Ing., Ph.D. (KOD)
1.4.2017
31.3.2019
Interní výzkumný projekt
133240