Řešené projekty

Odkazy na webové stránky aktuálně řešených projektů operačních programů.
Projekt OPPI: Inovativní systém fixace zboží na paletách
Projekt OPVK: Rozvoj vědy a výzkumu na Ekonomické fakultě JU
Webové stránky projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0205: Rozvoj vědy a výzkumu na Ekonomické fakultě JU.
Projekt OPVK: Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti
Webové stránky projektu CZ.1.07/3.2.08/02.0015: Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti
Projekt OPVK: Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích
Webové stránky projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0178: Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích
Projekt OPVK: Rozvoj a zkvalitnění celoživotního vzdělávání na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Webové stránky projektu CZ.04.1.03./3.2.15.2/0314: Rozvoj a zkvalitnění celoživotního vzdělávání na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
Projekt OPVK: Implementace multimediálních interaktivních výukových metod pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky Evropské Unie se zaměřením na výchovu k myšlení v evropských souvislostech
Webové stránky projektu CZ.1.07/1.2.06/02.0009: Implementace multimediálních interaktivních výukových metod pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky Evropské Unie se zaměřením na výchovu k myšlení v evropských souvislostech