Operační programy 2007-2013

Operační programy podporované z fondů Evropské unie (ERDF, ESF a FS).
Výzva k předkládání projektů v rámci OP VaVpI - Centra transferu technologií (CTT)
Cílem této výzvy je podpořit projekty, které zajistí nastavení procesů pro transfer technologií a poté samotný rozvoj transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou. V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené jak na zakládání nových CTT, tak na rozvoj a stabilizaci stávajících. Žádosti, v rámci této Výzvy, budou přijímány od 15. 9. 2010 do 15. 11. 2010.
Informace o fondech evropské unie a operačních programech
Webové stránky portálu strukturalni-fondy.cz
Řešené projekty
Odkazy na webové stránky aktuálně řešených projektů operačních programů.