Program EUREKA

Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje. Projekty EUREKA slouží civilním účelům a jsou zaměřeny na oblasti soukromého i veřejného sektoru.
Webové stránky programu EUREKA
Informace MŠMT.