Program COST

Mnohostranná evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu.
Webové stránky programu COST
Informace z MŠMT.
COST (European Cooperation in Science and Technology)
Webový portál http://www.cost.esf.org/