Ostatní dvoustranné spolupráce

Spolupráce se zeměmi EU, zeměmi střední a východní Evropy a dalšími zeměmi.
Dvoustranná spolupráce
Informace o jednotlivých zemích dle MŠMT.
Výzva AMVIS k podávání žádostí o podporu česko-americké vědeckotechnické spolupráce
Americké vědecké informační středisko, o.p.s. vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o podporu česko-americké vědeckotechnické spolupráce. Uzávěrka přihlášek je 10. července 2009.