Program KONTAKT

Program umožňuje podporu účasti českých výzkumných a vývojových pracovníků v mnohostranných programech výzkumu ESA, SEI (Středoevropská iniciativa) a NATO a v některých významných dvoustranných programech se státy, se kterými má Česká republika sjednanou Dohodu o spolupráci ve výzkumu a vývoji a dále v programech NSF.
Webové stránky programu KONTAKT
Informace ze zdrojů MŠMT.
Asociace inovačního podnikání ČR
Cílem projektu Kontakt je zajistit odpovídající podmínky pro rozvoj vědeckotechnické spolupráce českých organizací výzkumu, vývoje a inovací s jejich partnery a podpořit tak začlenění vědeckého výzkumu uvedených zemí do Evropského výzkumného a inovačního prostoru a do projektů rámcových programů Evropské unie.