Aktion

Kancelář programu AKTION administruje dva programy: a)Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. AKTION Česká republika - Rakousko - program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru (v ČR pouze pro veřejné VŠ). b) Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem byl přičleněn v květnu 1997.
Výzva AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání
Informace o programech Aktion
Přehled přidělených projektů