9. vlna žádostí o dofinancování projektů mezinárodní spolupráce

Devátá vlna žádostí o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji bude předána MŠMT ke zpracování ke dni 14. dubna 2011 do 14:30:00 hod. Do tohoto termínu je třeba dodat i předepsané podklady v listinné podobě.

 

  • Vlna otevřena od 3. 3. do 14. 4. 2011 14:30 h
  • Aktualizovaná Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce
  • Informace na internetové adrese:

http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2008-rp/aktuality-4368.aspx