Nový balíček výzev k předkládání projektů do 7. RP na rok 2009

Evropská komise uveřejnila dnes balíček výzev k předkládání projektů do 7. RP. Výzvy pro rok 2009 byly uveřejněny v následujících prioritách specifického programu SPOLUPRÁCE: Zdraví; Potraviny, zemědělství, rybářství a biotechnologie; Životní prostředí; Bezpečnost; Socio-ekonomické a humanitní vědy.
 
Současně byla uveřejněna i interdisciplinární výzva Biorafinérie.
 
V rámci specifického programu KAPACITY byly uveřejněny výzvy pro rok 2009 v následujících programech: Výzkum pro MSP, Regiony znalostí a Věda ve společnosti. Více informací najdete