Finanční příručka Evropské komise

Byla publikovaná nová verze finanční příručky Evropské komise, která objasňuje finanční ustanovení Modelové grantové dohody a obsahuje praktické příklady - "Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions". Finanční pravidla nebyla změněna, jen je snaha lépe existující požadavky Evropské komise formulovat tak, aby byly řešiteli projektu 7.RP bezchybně vykládány.
Finální verze příručky po úpravách
Dokument s vyznačením změn