Aktivity projektu USEandDIFFUSE (7. Rámcového programu)

Cílem projektu USEandDIFFUSE je zejména podpora šíření a praktického využití výsledků výzkumu a výměna dobré praxe a mezinárodních zkušeností v oblasti inovací. Projekt se proto zaměřuje na analýzu výzkumných projektů financovaných ze zdrojů Evropského společenství, které jsou realizovány mezinárodními konsorcii s účastí malých a středních podniků (MSP).

Jedná se zejména o projekty kooperativního výzkumu (CRAFT), projekty cílově orientovaného výzkumu (STREP) a Integrované projekty, ve kterých hrají malé a střední podniky aktivní roli nositelů nebo koncových uživatelů výsledků výzkumu.