Mezinárodní spolupráce

Projekty dvoustranné a mnohostranné mezinárodní spolupráce, programy COST, EUPRO, EUREKA, INGO, KONTAKT, 7. rámcový program a další.
7. rámcový program EU
Informace k projektům 7. rámcového programu Evropské unie.
Dvoustranná spolupráce
Dvoustranné spolupráce se zeměmi EU, zeměmi střední a východní Evropy a dalšími zeměmi. Programy EUPRO, AKTION, KONTAKT a INGO.
Mnohostranná mezivládní spolupráce
Program COST, EUREKA, vědecké programy NATO, spolupráce s ESA a další.
Národní program výzkumu I.
Souhrnné informace MŠMT o dílčích programech Národního programu výzkumu.
Programy MŠMT ERC CZ a Návrat (2012-2019)
Publikace Česká republika v evropském výzkumém prostoru
Společná publikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zahraničních věcí.
9. vlna žádostí o dofinancování projektů mezinárodní spolupráce
Archiv