Interní grantová soutěž 2007

Přihláška a informace o interní grantové soutěži 2007.
Výsledky Interní grantové soutěže
Zápis z jednání Grantové komise (GK) o přidělení interních grantů EF JU v Č. Budějovicích, sekce ekonomika a management.