Interní grantová soutěž

Interní grantová soutěž je programově orientovaným nástrojem institucionální finanční podpory vědy a výzkumu.

IGS a RVO 2020

Projekty IGS a RVO 2020 se řídí platným Opatřením děkana 172/2019 dostupným zde

Řešené projekty interní grantové soutěže (aktuálně řešené projekty + archiv)


Zápisy týkající se IGS a RVO 2020:

Zápis Rady VaV z 14. 11. 2019

Zápis z hlasování per rollam – hodnocení podaných projektů IGS a RVO 2020

Rozhodnutí děkanky EF o projektech IGS a RVO 2020

Složení grantové komise

 • doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

 

Finanční management: Ing. Bc. Marek Medve

Zapisovatel / administrativa: pověřený pracovník VaV

IGS 2017

 

 • Projekty budou řešeny na 12 měsíců (24 měsíců pro dvoleté projekty)
 • Řešitelé budou do konce měsíce března 2017 vyzváni k podpisu smlouvy na grantový projekt (u postdoktorských projektů bude současně s řešiteli uzavřena pracovní smlouva).
 • Čerpání prostředků bude po uzavření smluv možné od 1. 4. 2017


Upozornění: při vykazování výsledků grantové soutěže IGS v systému OBD nezapomeňte přiřadit ke každému výsledku příslušný projekt!
Návod: Způsob financování - Přidat financování - Seznam grantů (typ Institucionální) najít grant (lze najít v číselníku grantů podle řešitele, názvu nebo čísla projektu).


Řešené projekty interní grantové soutěže (aktuálně řešené projekty + archiv)


Zápisy grantové komise IGS 2017 (2017- 2019)

 

 Dokumenty

 • application/pdf SD 69/2017 - Vyhlášení interní grantové soutěže EF 2017
 • application/pdf OD 115/2017 - Statut interní grantové soutěže 2017

 

Formuláře 2017

 

Složení grantové komise

 • doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

 

Finanční management: Ing. Bc. Marek Medve

Zapisovatel / administrativa: pověřený pracovník VaV