Interní grantová soutěž

Interní grantová soutěž je programově orientovaným nástrojem institucionální finanční podpory vědy a výzkumu.

IGS a RVO 2021

 

 • Projekty IGS a RVO s počátkem řešení v roce 2021 se řídí platným Opatřením děkana 193/2020 dostupným zde.
 • Termín pro odevzdání žádostí IGS a RVO je do 31. 10. 2021 na oddělení VaV EF - návrhy projektů se odevzdávají mailem Mgr. Evě Opatrné (eopatrna@ef.jcu.cz).
 • Žádosti o mimořádné RVO lze podávat v případě potřeby i během akademického roku.
 • Přílohy k OD v editovatelném formátu zde
 • Řešené projekty interní grantové soutěže (aktuálně řešené projekty + archiv)
 • Upozornění: při vykazování výsledků grantové soutěže IGS v systému OBD nezapomeňte přiřadit ke každému výsledku příslušný projekt!
  Návod: Způsob financování - Přidat financování - Seznam grantů (typ Institucionální) najít grant (lze najít v číselníku grantů podle řešitele, názvu nebo čísla projektu).


Zápisy týkající se IGS a RVO 2021:

Složení grantové komise

 • doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
 • doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
 • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
 • doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
 • PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.


Finanční management: Mgr. Eva Fichtnerová

Administrativa: Mgr. Eva Opatrná

Formuláře:

Žádost o přidělení mimořádného RVO 

Návrh projektu IGS 

Průběžné a závěrečné zprávy IGS/RVO

Rozhodnutí o přidělení grantu

Rozhodnutí o přidělení mimořádného RVO

IGS a RVO 2020

 


Upozornění: při vykazování výsledků grantové soutěže IGS v systému OBD nezapomeňte přiřadit ke každému výsledku příslušný projekt!
Návod: Způsob financování - Přidat financování - Seznam grantů (typ Institucionální) najít grant (lze najít v číselníku grantů podle řešitele, názvu nebo čísla projektu).

Zápisy týkající se IGS a RVO 2020:


Složení grantové komise

 • doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
 • doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
 • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
 • doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
 • PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

Finanční management: Mgr. Eva Fichtnerová

Administrativa: Ing. Nikola Soukupová

IGS 2017

 • Projekty budou řešeny na 12 měsíců (24 měsíců pro dvoleté projekty)
 • Řešitelé budou do konce měsíce března 2017 vyzváni k podpisu smlouvy na grantový projekt (u postdoktorských projektů bude současně s řešiteli uzavřena pracovní smlouva).
 • Čerpání prostředků bude po uzavření smluv možné od 1. 4. 2017


Upozornění: při vykazování výsledků grantové soutěže IGS v systému OBD nezapomeňte přiřadit ke každému výsledku příslušný projekt!
Návod: Způsob financování - Přidat financování - Seznam grantů (typ Institucionální) najít grant (lze najít v číselníku grantů podle řešitele, názvu nebo čísla projektu).

Řešené projekty interní grantové soutěže (aktuálně řešené projekty + archiv)

Zápisy grantové komise IGS 2017 (2017- 2019)

 

 Dokumenty

 • application/pdf SD 69/2017 - Vyhlášení interní grantové soutěže EF 2017
 • application/pdf OD 115/2017 - Statut interní grantové soutěže 2017

 

Formuláře 2017

 

Složení grantové komise IGS 2017

 • doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

 

Finanční management: Ing. Bc. Marek Medve

Zapisovatel / administrativa: pověřený pracovník VaV