Platná sdělení děkana k přiznání stipendií v DSP

application/pdf SD 109/2019 Stipendia pro studenty PS DSP na AR 2019/2020

  • Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského studijního programu pro AR 2019/2020