Platná sdělení děkana k přiznání stipendií v DSP

application/pdf SD 127/2020 Stipendia pro studenty PS DSP na AR 2020/2021

  • Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského studijního programu pro AR 2020/2021