Personální zajištění doktorského studijního programu Ekonomika a management

Garant studijního programu: 

Garant studijního oboru

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

Složení oborové rady

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích) - předseda oborové rady

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (EF JU v Českých Budějovicích)

prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (EF TUL v Liberci)

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (PEF MENDELU v Brně)

doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. (FM VŠE v Jindřichově Hradci)


Přehled zkoušejících

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (Katedra ekonomiky EF JU) - Ekonomie

doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (Katedra ekonomiky EF JU, EF VŠB-TU Ostrava) - Ekonomie, Metodologie vědecké práce

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) –  Management, Management inovací

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) – Management, Management inovací

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (Katedra regionálního managementu a práva EF JU) – Metodologie vědecké práce

prof. PhDr. Věra Majerová, CSc. (Katedra regionálního managementu a práva EF JU) – Metodologie vědecké práce

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU) - Kvantitativní metody v ekonomice a managementu, Stochastické modely v teorii rozhodování

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU) - Kvantitativní metody v ekonomice a managementu, Stochastické modely v teorii rozhodování

prof. Ing. Lubomír Gurčík, CSc. (Katedra účetnictví a financí EF JU) –  Finanční řízení podniku

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (Katedra účetnictví a financí EF JU) –  Finanční řízení podniku

prof. Ing. Ludmila Nagyová, Ph.D. (Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků EF JU) - Marketing a obchod 

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků EF JU) - Marketing a obchod

prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D. (Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků EF JU) - Marketing a obchod

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) – Management

doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. MBA (Katedra aplikované matematiky informatiky EF JU) - Informační technologie pro podporu rozhodování

doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (Katedra regionálního managementu a práva EF JU) - Management regionálního rozvoje

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (Katedra regionálního managementu a práva EF JU) - Management regionálního rozvoje

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky EF JU) - Management regionálního rozvoje

prof. Karl Bruckmeier (Katedra regionálního managementu a práva EF JU) - Management regionálního rozvoje

Školitelé

doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. (EF JU České Budějovice)

prof. Karl Bruckmeier (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (EF JU České Budějovice)

prof. Doris Fetcher (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Ludmila Nagyová, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Josef Navrátil, Ph.D. (ZF JU České Budějovice)

prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. James Sandford Rikoon (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (EF JU České Budějovice)