Personální zabezpečení doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku

Garant studijního oboru

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

Složení oborové rady

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích) - předseda oborové rady

doc. Ing. Ladislav Beránek (EF JU v Českých Budějovicích)

prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc. (PEF ČZU Praha)

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)

prof. Dr. Ing. Libor Grega (FRRMS Mendelova univerzita v Brně)

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích; FEM SPU Nitra)

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. (FFU VŠE Praha)

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (EF JU v Českých Budějovicích)

Přehled zkoušejících

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (Katedra účetnictví a financí EF JU; FEM SPU Nitra) – Finanční řízení podniku

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) - Teorie managementu

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (Katedra účetnictví a financí EF JU) – Metodologie vědecké práce

doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. (Katedra účetnictví a financí EF JU) – Účetnictví, Finanční řízení podniku

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (Katedra ekonomiky EF JU) - Ekonomie

doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (Katedra ekonomiky EF JU, EF VŠB-TU Ostrava) - Ekonomie

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU) - Metodologie vědecké práce, Kvantitativní metody v ekonomii

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) – Teorie managementu

prof. Ing. Drahoš Vaněček, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) – Teorie managementu

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze) – Účetnictví

prof. Ing. Ludmila Nagyová, Ph.D. (Katedra marketingu a obchodu, SPU v Nitre) – Marketing

doc. Ing. Pavol Kita, Ph.D. (Katedra marketingu a obchodu) – Marketing

Školitelé

doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Růžena Krninská, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (EF JU České Budějovice)