Opatření a sdělení děkana k doktorskému studiu

 

application/pdf Opatření děkana č. 113 / 2016

  • K pravidlům pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2017/2018

 

Measures of the Dean of the Faculty of Economics No. 113 E / 2016

  • Entrance Proceedings and Conditions for Acceptance for DSP in AY 2017/2018.

 

 Opatření děkana č. 92 / 2015

  • Zajištění studia v doktorském studijním programu


Measures of the Dean of the Faculty of Economics No. 92 E / 2015

  • Status of doctoral study programme.

MENU