Vysokoškolská psychologická poradna

Adresa:

Budova ekonomické fakulty JU, Studentská 13, 2. Poschodí, č. dveří 211 (katedra práva)

Pravidelné konzultační hodiny

Pondělí:            10:00-16:00 hod.

Čtvrtek:            10:00-16:00 hod.

Psycholog

PhDr. Danuše NICHTBURGEROVÁ

Tf:  38 777 2573, případně 38 777 2572

Mobil:  737 883 617

E-mail: nichtbur@jcu.cz

Sem lze adresovat dotazy a objednávky

Zaměření psychologické poradny

Poradna je dle zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb. Zaměřena na poskytování psychologického poradenství  studentům, absolventům po nástupu do praxe a zaměstnancům EF-JU a všech fakult JU, včetně rodinných příslušníků, kteří se ocitli krátkodobě či dlouhodoběji v situaci pro ně nepříznivé a zatěžující.

Toto poradenství je zvláště zaměřeno na příslušníky menšinových etnik a příslušníky  jiných národností a náboženství.

Dále je poradna zaměřena na zjišťování psychické způsobilosti pro studium a výkon profesí.