Studium_pokus

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Renata Klufová klufova@ef.jcu.cz 387 772 584
Nějakej zástupce
Ing Karla Fafáková fafakova@ef.jcu.cz 387 772 555